Majątek Spółki
Wpisany przez Robert Jędrzejczak
piątek, 01 kwietnia 2011 07:50
Drukuj

W dniu 24 lutego 2010 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349207.

Wysokość kapitału zakładowego - 72 461 000,00 zł.

Poprawiony: czwartek, 31 stycznia 2019 12:52