Szpital Drewnica
Postępowania poniżej 30.000 euro
Wpisany przez Administrator
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:53
PDF Drukuj Email

Nr sprawy:7/2019

Zaproszenie do składania ofert na: Obsługę serwisową urządzeń

wentylacyjnych i układów klimatyzacyjnych, wentylacji mechanicznej

wentylatorów dachowych, klap pożarowych zespołów nawiewno -

wywiewnych czerpni ściennych i komór kurzowych, w budynkach

Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” sp. z o.o.

data zamieszczenia 17.01.2019r. Ogłoszenie

data zamieszczenia 17.01.2019r. Formularz ofertowy w wersji edytowalnej.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:11/POWR/2018

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku pod nazwą:

Zakup, dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia do pomieszczeń

Punktu Konsultacyjno-Doradczego Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia

w projekcie:

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- testowanie i wdrażanie"- w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 25.09.2018r. Zapytanie ofertowe.

data zamieszczenia 10.10.2018r. Protokół z wyboru Wykonawcy.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:WN/105/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Doradztwo finansowe dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania i

efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim

Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.” realizowanego w ramach

Działania 6.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

data zamieszczenia 08.05.2018r. Ogłoszenie

Załączniki:Załączniki.zip

_______________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: WN/31/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami zgodnie z

wytycznymi oraz instrukcjami wynikającymi z Regulaminu Konkursu

lub innego równoważnego dokumentu na dofinansowanie projektu

pozakonkursowego w ramach Działania 6.1 w ramach RPO WM na lata

2014-2020 dla projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania i efektywności

kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu

Wojewódzkim Drewnica”


data zamieszczenia 03.11.2017r. Ogłoszenie

Zaproszenie 2017_31_wn_zaproszenie.pdf

Formularz ofertowy 2017_31_wn_zal1_for_ofert.pdf

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej 2017_31_wn_zal1_for_ofert.docx

data zamieszczenia 14.11.2017r. Informacja o wyniku postępowania .

 Poprawiony: czwartek, 17 stycznia 2019 15:01
 

Biuletyn Informacji Publicznej