Szpital Drewnica
Postępowania poniżej 30.000 euro
Wpisany przez Administrator
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:53
PDF Drukuj Email

Nr sprawy: WN/31/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami wynikającymi z Regulaminu Konkursu lub innego równoważnego dokumentu na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 6.1 w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”


data zamieszczenia 03.11.2017r. Ogłoszenie

Zaproszenie 2017_31_wn_zaproszenie.pdf

Formularz ofertowy 2017_31_wn_zal1_for_ofert.pdf

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej 2017_31_wn_zal1_for_ofert.docx

data zamieszczenia 14.11.2017r. Informacja o wyniku postępowania .

 Poprawiony: wtorek, 14 listopada 2017 12:20
 

Biuletyn Informacji Publicznej