Szpital Drewnica
Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
Wpisany przez Administrator
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:52
PDF Drukuj Email

Nr sprawy: 10/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie

z art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579, ze zm.) na

świadczenie usługi ochrony Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica Sp. z o.o.”

data zamieszczenia: 16.08.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

załączniki w formie edytowalnej: Załączniki.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 11/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego

oraz gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica Sp. z o.o.”

 

1. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 1-7 (pakiety nr I-VII) współfinansowane z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI

„Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą

„Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w

Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

2. Przedsięwzięcie w zakresie części nr 8 (pakiet nr VIII) współfinansowane ze

środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie

na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych

świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

data zamieszczenia: 14.08.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 14.08.2018 r.:Siwz+załączniki.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 13/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.:

„Dostawa trzech laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

data zamieszczenia: 10.08.2018 r.:Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 9/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

Szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa trzech laptopów,

urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dla Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.". Przedsięwzięcie współfinansowane

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski

Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z

Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

data zamieszczenia: 17.07.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 17.07.2018 r. :Siwz+załączniki.

data zamieszczenia 25.07.2018 r.:Informacja_z otwarcja ofert

data zamieszczenia 25.07.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 7/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 16.07.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 16.07.2018 r.: Załacznik formularz w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 24.07.2018 r. :Informacja_z otwarcia ofert.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:7/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego
dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”
Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony
zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności
kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

data zamieszczenia 25.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 25.06.2018 r. :Siwz+załączniki.

data zamieszczenia 28.06.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 02.07.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ 2.

data zamieszczenia 05.07.2018 r. :Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 12.07.2018 r. :Informacja_o wyborze.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:8/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.:

"Sprawowanie nadzoru autorskiego nad systemem Eskulap"

data zamieszczenia 21.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

data zamieszczenia 21.06.2018 r. :Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:6/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

data zamieszczenia 20.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 20.06.2018 r. :Załączniki

data zamieszczenia 28.06.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 13.07.2018 r. :Informacja_o wyniku postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 5/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Załączniki

data zamieszczenia 14.06.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 18.06.2018 r. :Informacja o wyniku postępowania.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 6/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego

oraz gospodarczego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego

Drewnica Sp. z o.o.”

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony

zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na

lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Poprawa funkcjonowania i efektywności

kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica”.

 

data zamieszczenia 28.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r. :Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r. :Siwz+załączniki

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Informacja o zmianie SIWZ.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. : Zał. nr.1 Formularz_ofertowy po zmianach

data zamieszczenia 18.06.2018 r. :Wyjaśnienia treści SIWZ.

data zamieszczenia 04.07.2018 r. :Informacja_z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 18.07.2018 r. :Informacja_o unieważnieniu części postępowania.

data zamieszczenia 01.08.2018 r. :Informacja_o wyborze.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 4/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 15.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 15.05.2018:Załączniki.zip

data zamieszczenia 23.05.2018 r. :Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

data zamieszczenia 29.05.2018 r.:Informacja z otwarcja ofert.

data zamieszczenia 05.06.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 5/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę -

„Dostawa sprzętu gospodarczego i maszyn czyszczących

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Nr ogłoszenia 554716-N-2018

 

data zamieszczenia 5.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki:2018_05_siwz.zip

data zamieszczenia 11.05.2018:Informacja o zmianie SIWZ

data zamieszczenia 11.05.2018:Załączniki.zip

data zamieszczenia 15.05.2018:Wyjaśnienia treści SIWZ

data zamieszczenia 21.05.2018:Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 19.06.2018:Informacja_o wyniku postępowania.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nr sprawy: 3/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 24.04.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki:załączniki.zip

data zamieszczenia 11.05.2018 r. : Informacja z otwarcia o ofert.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 4/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa miniciągnika wraz

z osprzętem dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Nr ogłoszenia 543918-N-2018.

data zamieszczenia 12.04.2018r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki:2018_04_siwz.zip

data zamieszczenia 26.04.2018 r. : Informacja z otwarcia o ofert.

data zamieszczenia 16.05.2018 r. : Informacja o udzieleniu zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 3/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie

z art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579, ze zm.) na

Świadczenie usługi żywienia pacjentów Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

 

data zamieszczenia 07.03.2018 r.: Ogłoszenie

załączniki: załączniki.zip

data zamieszczenia 09.03.2018 r. : Wyjaśnienia

data zamieszczenia 14.03.2018 r. : Wyjaśnienia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert
data zamieszczenia 16.03.2018 r. : Wyjaśnienia

data zamieszczenia 20.03.2018 r. : Informacja z otwarcia o ofert.

data zamieszczenia 29.03.2018 r. : Informacja o udzieleniu zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 1/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę -

Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizorów dla Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Nr ogłoszenia 521561-N-2018.

data zamieszczenia 21.02.2018r. : Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki: 2018_01_siwz.zip

data zamieszczenia 22.02.2018 r. : Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

data zamieszczenia 05.03.2018r. : Informacja z otwarcia o ofert.

data zamieszczenia 07.06.2018r. : Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 2/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie

z art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo ZamówieńPublicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579, ze zm.) na

świadczenie obsługi prawnejpodmiotu leczniczego Mazowiecki Szpital

Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

data zamieszczenia 20.02.2018 r.: Ogłoszenie

załączniki: załączniki.zip

data zamieszczenia 22.02.2018 r.: Sprostowanie

data zamieszczenia 26.02.2018 r.: Informacja o zmianie terminu.

data zamieszczenia 27.02.2018 r.: Sprostowanie 2

załącznik nr.1 po zmianach: Załacznik nr1

data zamieszczenia 01.03.2018 r. : Informacjao udzieleniu zamówienia

Poprawiony: czwartek, 16 sierpnia 2018 12:02
 

Biuletyn Informacji Publicznej