Szpital Drewnica
Przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
Wpisany przez Administrator
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:52
PDF Drukuj Email

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 4/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 15.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 15.05.2018:Załączniki.zip

data zamieszczenia 23.05.2018 r. :Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 5/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę -

„Dostawa sprzętu gospodarczego i maszyn czyszczących

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Nr ogłoszenia 554716-N-2018

 

data zamieszczenia 5.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki:2018_05_siwz.zip

data zamieszczenia 11.05.2018:Informacja o zmianie SIWZ

data zamieszczenia 11.05.2018:Załączniki.zip

data zamieszczenia 15.05.2018:Wyjaśnienia treści SIWZ
data zamieszczenia 21.05.2018:Informacja z otwarcia ofert.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 3/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 24.04.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki:załączniki.zip

data zamieszczenia 11.05.2018 r. : Informacja z otwarcia o ofert.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 4/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa miniciągnika wraz

z osprzętem dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Nr ogłoszenia 543918-N-2018.

data zamieszczenia 12.04.2018r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki:2018_04_siwz.zip

data zamieszczenia 26.04.2018 r. : Informacja z otwarcia o ofert.

data zamieszczenia 16.05.2018 r. : Informacja o udzieleniu zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 3/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie

z art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579, ze zm.) na

Świadczenie usługi żywienia pacjentów Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

 

data zamieszczenia 07.03.2018 r.: Ogłoszenie

załączniki: załączniki.zip

data zamieszczenia 09.03.2018 r. : Wyjaśnienia

data zamieszczenia 14.03.2018 r. : Wyjaśnienia wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert
data zamieszczenia 16.03.2018 r. : Wyjaśnienia

data zamieszczenia 20.03.2018 r. : Informacja z otwarcia o ofert.

data zamieszczenia 29.03.2018 r. : Informacja o udzieleniu zamówienia.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 1/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę -

Dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizorów dla Mazowieckiego

Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Nr ogłoszenia 521561-N-2018.

data zamieszczenia 21.02.2018r. : Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ i załączniki: 2018_01_siwz.zip

data zamieszczenia 22.02.2018 r. : Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

data zamieszczenia 05.03.2018r. : Informacja z otwarcia o ofert.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy: 2/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie

z art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo ZamówieńPublicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579, ze zm.) na

świadczenie obsługi prawnejpodmiotu leczniczego Mazowiecki Szpital

Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

data zamieszczenia 20.02.2018 r.: Ogłoszenie

załączniki: załączniki.zip

data zamieszczenia 22.02.2018 r.: Sprostowanie

data zamieszczenia 26.02.2018 r.: Informacja o zmianie terminu.

data zamieszczenia 27.02.2018 r.: Sprostowanie 2

załącznik nr.1 po zmianach: Załacznik nr1

data zamieszczenia 01.03.2018 r. : Informacjao udzieleniu zamówienia

Poprawiony: środa, 23 maja 2018 12:41
 

Biuletyn Informacji Publicznej